Διαφορα

Σύνθεση
Σύνθεση
Σύνθεση - πίσω πλευρά
Σύνθεση - πίσω πλευρά
Κύκλοι ζωής, 149x153 cm.
Κύκλοι ζωής, 149x153 cm.
Κύκλοι ζωής, λεπτομέρεια
Κύκλοι ζωής, λεπτομέρεια
Ερμούπολη-Σύρος-Ελλάδα, 120x90 cm.
Ερμούπολη-Σύρος-Ελλάδα, 120x90 cm.
Ερμούπολη-Σύρος-Ελλάδα, λεπτομέρεια
Ερμούπολη-Σύρος-Ελλάδα, λεπτομέρεια