Φυση

Ηλεία-Αύγουστος 2007, 102x79 cm. 2008
Ηλεία-Αύγουστος 2007, 102x79 cm. 2008
Ηλεία-Αύγουστος 2007-λεπτομέρεια, 2008
Ηλεία-Αύγουστος 2007-λεπτομέρεια, 2008
Αναγέννηση, 84x99 cm. 2008
Αναγέννηση, 84x99 cm. 2008
Αναγέννηση-λεπτομέρεια, 2008
Αναγέννηση-λεπτομέρεια, 2008
Ολυμπία, 86x84 cm. 2008
Ολυμπία, 86x84 cm. 2008
Ολυμπία-λεπτομέρεια, 2008
Ολυμπία-λεπτομέρεια, 2008
Στο δάσος
Στο δάσος
Το δέντρο της ζωής, 79x107 cm. 2010
Το δέντρο της ζωής, 79x107 cm. 2010
Το δέντρο της ζωής, λεπτομερεια
Το δέντρο της ζωής, λεπτομερεια
Φτέρες σε μπλε, 99x62 cm. 2010
Φτέρες σε μπλε, 99x62 cm. 2010
Φτέρες στη σκουριά, 108x74 cm. 2010
Φτέρες στη σκουριά, 108x74 cm. 2010
Πετώντας, 120x89 cm. 2006, προσαρμογή από σχέδιο της Caryl Gabriel Fallert's
Πετώντας, 120x89 cm. 2006, προσαρμογή από σχέδιο της Caryl Gabriel Fallert's
Πετώντας-λεπτομέρεια, 2006
Πετώντας-λεπτομέρεια, 2006
Στον Magritte, 69x97 cm. 2010
Στον Magritte, 69x97 cm. 2010
Στον Magritte-λεπτομέρεια, 2010
Στον Magritte-λεπτομέρεια, 2010
Καλοκαιρινοί ήλιοι, 51x62 cm. 2009
Καλοκαιρινοί ήλιοι, 51x62 cm. 2009
Θερινό Ηλιοστάσιο, 71x100 cm. 2011
Θερινό Ηλιοστάσιο, 71x100 cm. 2011