Φρουτα & Λουλουδια

Φρούτα, 100x66 cm. 2009
Φρούτα, 100x66 cm. 2009
Φρούτα λεπτομέρεια 2009
Φρούτα λεπτομέρεια 2009
Σταφύλια, προσαρμογή απο το βιβλίο 'wine country quilts'
Σταφύλια, προσαρμογή απο το βιβλίο 'wine country quilts'
Σταφύλια λεπτομέρεια
Σταφύλια λεπτομέρεια
Πανσέδες, original design by Melinda Bula
Πανσέδες, original design by Melinda Bula
Πανσέδες λεπτομέρεια
Πανσέδες λεπτομέρεια
Αγριολούλουδα, 72x88 cm. 2011
Αγριολούλουδα, 72x88 cm. 2011
Αγριολούλουδα, λεπτομέρεια
Αγριολούλουδα, λεπτομέρεια
Πιπεριές, 45x57 cm. 2010
Πιπεριές, 45x57 cm. 2010
Πιπεριές,λεπτομέρεια
Πιπεριές,λεπτομέρεια
Πορτοκάλια, 49x42 cm. 2011
Πορτοκάλια, 49x42 cm. 2011
Πορτοκάλια, λεπτομέρεια
Πορτοκάλια, λεπτομέρεια
Παπαρούνες, 102x74 cm. 2004
Παπαρούνες, 102x74 cm. 2004
Παπαρούνες λεπτομέρεια
Παπαρούνες λεπτομέρεια
Παπαρούνες 2012-inspired by Laura Kemshall's art quilt
Παπαρούνες 2012-inspired by Laura Kemshall's art quilt
Παπαρουνες, λεπτομερεια
Παπαρουνες, λεπτομερεια
Τουλίπες, 2012
Τουλίπες, 2012
Τουλίπες, λεπτομέρεια
Τουλίπες, λεπτομέρεια
Το βάζο με την πεταλούδα, 2012
Το βάζο με την πεταλούδα, 2012