Χριστουγεννα

Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση I, 134x135 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση I, 134x135 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση I-λεπτομέρεια, 134x135 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση I-λεπτομέρεια, 134x135 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικα λουλούδια, 20x20cm
Χριστουγεννιάτικα λουλούδια, 20x20cm
Χριστουγεννιάτικα λουλούδια-λεπτομέρεια
Χριστουγεννιάτικα λουλούδια-λεπτομέρεια
Ελαία, Χριστουγεννιάτικη Κάρτα, 15x20cm
Ελαία, Χριστουγεννιάτικη Κάρτα, 15x20cm
Ελαία, Χριστουγεννιάτικη Κάρτα, πίσω πλευρά, 15x20cm
Ελαία, Χριστουγεννιάτικη Κάρτα, πίσω πλευρά, 15x20cm
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα II, 15x20cm
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα II, 15x20cm
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα II, πίσω πλευρά, 15x20cm
Χριστουγεννιάτικη Κάρτα II, πίσω πλευρά, 15x20cm
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση II, 173x82 cm. 2007
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση II, 173x82 cm. 2007
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση III, 144x142 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση III, 144x142 cm. 2006
Πριν τη θυσία, 102x100 cm. 2006
Πριν τη θυσία, 102x100 cm. 2006
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση IV
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση IV
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση V
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση V
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση  VI
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση VI
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση  VII
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση VII
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση VIΙ,  λεπτομέρεια
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση VIΙ, λεπτομέρεια
Χιονονιφάδες, 83x107 cm. 2010
Χιονονιφάδες, 83x107 cm. 2010
Χιονονιφάδες-λεπτομέρεια, 83x107 cm. 2010
Χιονονιφάδες-λεπτομέρεια, 83x107 cm. 2010
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση
Χριστουγεννιάτικη Σύνθεση
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού Ι
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού Ι
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού ΙI
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού ΙI
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού IIΙ
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού IIΙ
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού ΙV
Χριστουγεννιάτικα σετ τραπεζιού ΙV
Χριστουγεννιάτικα σουβέρ
Χριστουγεννιάτικα σουβέρ
Χριστουγεννιάτικα στεφάνια
Χριστουγεννιάτικα στεφάνια