Κοχυλια

Ναυτίλος, 25x30 cm. 2011
Ναυτίλος, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι I, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι I, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι IΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι IΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι III, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι III, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι IV, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι IV, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι V, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι V, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VII, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VII, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VIII, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι VIII, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι ΙX, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι ΙX, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι X, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι X, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι XΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι XΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι XΙΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι XΙΙ, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι, 2012
Κοχύλι, 2012
Κοχύλι λεπτομέρεια, 2012
Κοχύλι λεπτομέρεια, 2012
Σύνθεση με κοχύλια, 25x30 cm. 2011
Σύνθεση με κοχύλια, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl λεπτομέρεια, 25x30 cm. 2011
Mother of pearl λεπτομέρεια, 25x30 cm. 2011
Κοχύλι, 2012
Κοχύλι, 2012
Κοχύλι λεπτομέρεια, 2012
Κοχύλι λεπτομέρεια, 2012