Διαφορα

Συνθεση
Συνθεση
Σύνθεση - πίσω πλευρά
Σύνθεση - πίσω πλευρά
Κύκλοι ζωής, 149x153 cm.
Κύκλοι ζωής, 149x153 cm.
Κύκλοι ζωής, λεπτομέρεια
Κύκλοι ζωής, λεπτομέρεια
Ερμούπολη Σύρος Ελλάδα, 120x90 cm.
Ερμούπολη Σύρος Ελλάδα, 120x90 cm.
Ερμούπολη Σύρος Ελλάδα, λεπτομέρεια
Ερμούπολη Σύρος Ελλάδα, λεπτομέρεια